Looking for an expert in Intellectual Property?

Articles about Intellectual Property

למה לרשום פטנט

. בעולם המודרני, נכסי קניין רוחני הם נכסים בעלי ערך כלכלי רב. אי לכך, כל חברה הפועלת למטרת רווח, חייבת לפתח ולקיים מדיניות אפקטיבית של ניהול קניין רוחני. ניהול נכון של קניין רוחני מאפשר לחברה ליצור תנאי שוק אופטימליים – להתגונן ממתחרים ע"י ביסוס זכויות מונופולין על המוצרים החדשים, ובנוסף להגביל פעילות עסקית של מתחרים, לשלוט על השוק ולגרום להטלה של סנקציות משפטיות כנגד מפרי קניין רוחני.

חדשנות, זכויות יוצרים והתנגשות בין זכויות קניין רוחני ודיני תחרות

פסק הדין מנסה להגן על זכויות הקניין הרוחני וגם על חופש הביטוי ביצירות תכנה אולם סופו שהוא קובע מבחן חיצוני למדי, ומתעלם מההיבטים הטכניים כגון השימוש בשפת תכנות שונה, בעקבותיהם השימוש במוצר אחר מהווה השראה בלבד, אם כי בדרגות שונות של לגיטימיות, ובכפוף לאבחנות שונות של תום לב. בעיקר, פסק הדין המבוסס בין היתר על עדויות מומחים ידועים ובעלי שם, מחטיא את ההזדמנות להבחין בשימוש לגיטימי בתוך דיני הקניי...
Showing results 1 - 2
« Previous Page 1 Next Page »