מחירון פרילנסרים - כמה מרוויח לשעה פרילנסר בישראל?

לצפיה בסקר ההשוואתי המקיף לתעריפי פרילנסרים

29 ₪
בתוספת מע"מ כחוק.
מחירון פרילנסרים - גישה לסקר ההשוואתי המקיף למחירי פרילנס - 2019
מחירון הפרילנסרים וכל תכניו כפופים לזכויות יוצרים השייכים לחברת XPlace בע”מ. בלחיצה הינך מסכים לא לשתף, להעתיק, למכור, לפרסם או להפיץ בכל דרך שהיא את המידע בדוח זה.