בתור עצמאיים עליכם לדווח לרשות המיסים על הכנסותיכם במהלך השנה, וכמובן לשלם עליהן גם מיסים לפי החוק. דיווחי מס ותשלומי המס עלולים להיות עניין מסובך, ולעיתים גם יקר מאוד, אם לא נדע להגיש את הדוחות שלנו בצורה הנכונה או בזמנים הנכונים. עם זאת קיימת גם האפשרות של החזרי מס. איך מקבלים החזרי מס ומה גובה ההחזר? הינה כל מה שחשוב לדעת.

בואו נבין מהו בכלל החזר מס

החזר מס הוא סכום הכסף שתקבלו בחזרה ממס הכנסה לאחר ששילמתם את המס שלכם לשנה קלנדרית כלשהי. את ההחזר תקבלו אם נוצר מצב שהעברתם למס ההכנסה תשלום גבוה יותר מהתשלום שאותו הייתם צריכים להעביר למס הכנסה בפועל לפי דוח ההכנסות והרווחים שלכם. לאחר שהגשתם את הדוחות שלכם למס הכנסה, נמצא ששילמתם סכום גבוה מזה שהייתם אמורים לשלם, מס הכנסה ישלמו לכם החזרי מס שנוכו מכם ללא צורך. אפשר לקבל החזר מס גם מתשלומים נוספים כמו מדמי לידה לעצמאיות לדוגמה.

מי זכאי להחזרי מס?

עצמאים זכאים לקבל בחזר מס במצבים האלה:

 • יש אי דיווח או דיווח באיחור על שינוי במצב המשפחתי.
 • אם ישנו אי ניכוי מס מסכום ההפרשות לפנסיה. עצמאי שמפריש באופן עצמאי לפנסיה זכאי לקבלת ניכוי מס מההכנסות בגובה של 35 אחוז מגובה הסכום המופרש לפנסיה.
 • נוצר שינוי בגובה ההכנסות במהלך השנה.
 • קיימות לעצמאי הוצאות מוכרות בגינן הוא זכאי להחזר מס.
 • כאשר העצמאי שילם יותר כסף למס הכנסה ממה שהוא היה צריך לשלם לפי דוחות הרווח השנתיים שלו.

איך מחשבים החזרי מס?

החזר המס הוא ההפרש בין סכום המס שאותו עליכם לשלם בפועל לפי דיווחי הרווחים שלכם כעצמאים או פרילנסרים, לבין תשלומי המס שנוכו מכם. כדי לחשב נכונה את החזרי המס, עליכם לדעת לחשב את סכום המס שעליכם לשלם לפי נקודות הזיכוי שלהם אתם זכאים, והן לפי מדרגות המס הקיימות ומשתנות משנה לשנה.

איך בכלל אפשר להגיש בקשה להחזר מס?

אפשר להגיש בקשה לקבלת החזרי מס בתור עצמאיים בצורה פשוטה מאוד. עצמאי שירצה להגיש בקשה להחזר מס יכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים ודרכו יגיש את טופס 1301, שהוא טופס דין וחשבון על הכנסות. את הדו"ח הזה צריך להגיש גם באינטרנט וגם באופן פיזי ללשכת פקיד שומת המס המקומי בעירכם.

האם כל עצמאי יכול לקבל החזרי מס?

כל עצמאי אשר מגיש דוח הכנסות למס הכנסה ומשלם מיסים יכול לקבל החזר מס, אם הוא זכאי לכך לאחר בדיקה. כמו כן כל עצמאי זכאי להגיש בקשה להחזרי מס למס הכנסה. שם יבדקו את הרווח הנקי של העצמאי אל מול תשלומי המס שלו, בצורה זו יקבעו לאיזו מדרגת מס אתם שייכים, כמה מס צריך להיות מנוכה מכם בפועל ומה הוא גובה החזר המס שאותו תקבלו.

האם מקבלים החזרי מס עבור הוצאות מוכרות?

כן, לפי החוק עצמאים יכולים לקבל גם החזרי מס על הוצאות מוכרות של העסק. העצמאי רשאי לקזז את ההוצאות של העסק שנועדו לצורך הפקת הכנסה ובצורה זו דיווח ההכנסות למס ההכנסה יצטמצם ואיתו יפחת גם הסכום שיצטרך לשלם העצמאי למס הכנסה.

 מה נחשב להוצאה מוכרת?

 • הפקדות לקרן פנסיה, קרנות השתלמות ורכישת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.
 • הוצאות אחזקה כגון חשמל, דואר, נייר להדפסה, דיו והובלות, דמי שכירות, שירותי ניקיון, ציוד עבודה.
 • הוצאות משפט. אם העצמאי מעורב בתביעה בשל פעילותו העסקית באופן מובהק, גם הוצאות המשפט יחשבו כהוצאה מוכרת.
 • ספרות מקצועית, לימודים והשתלמויות ובלבד שהם קשורים באופן ישיר לפעילות העסק.
 • עלות הקמת אתר לעסק ורכישת דומיין בשם הזהה לשם העסק.
 • הוצאות עבור דלק, חנייה, טלפון נייד ותיקוני ואחזקת רכב.

לסיכום

שכירים או עצמאים, כל עוד אתם משלמים מס הכנסה, עליכם לבדוק את זכאותם לקבלת החזרי מס על תשלומי מס שכבר ביצעתם. כל עצמאי אשר משלם למס הכנסה ומעביר דיווח תקין על הכנסותיו, יכול לבדוק אם יש ביכולתו לקבל החזר על המס ששילם.