שולח...

Please select your preferred language:
English English עברית עברית
XPlace will load in the language you select.
Language preferences can be changed at any time from the site header.
Please select your preferred language:
English English עברית עברית
XPlace will load in the language you select.
Language preferences can be changed at any time from the site header.
פרסם פרויקט
כניסה
משתמש חדש? הצטרף עכשיו »

פרויקט מס׳ 80676
פרויקט חם משרה קבועה פרויקט דחוף הסכם סודיות
0
הצעות
תקציב
{{projProv.projectData.projectDataBudgetName}}
תוקף הפרויקט
{{projProv.projectData.projectDataExpiresInDD}} ימים, ימים, {{projProv.projectData.projectDataExpiresInHH}} שעות, שעות, {{projProv.projectData.projectDataExpiresInMM}} דקות דקות
סגור להצעות נוספות
טווח הצעות
-
{{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatMinBidPerUnit | number}} - {{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatMaxBidPerUnit | number}} ₪ לשעת עבודה ל- 250 מילים
{{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatMinBidFixed | number}} - {{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatBidFixed | number}} ₪ מחיר קבוע
הצעה ממוצעת
-
{{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatAverageBidPerUnit | number}} ₪ לשעת עבודה ל- 250 מילים
{{projProv.projectData.projectDataStats.projectDataStatAverageBidFixed | number}} ₪ מחיר קבוע
שתף במייל דווח
תאריך פרסום: {{projProv.projectData.projectDataCreatedDate | dateFormatFilter: 'HH_MM_DD_MMM_YYYY'}}
הצעות תתקבלנה עד: {{projProv.projectData.projectDataExpirationDate | dateFormatFilter: 'HH_MM_DD_MMM_YYYY'}}

תחומי הפרויקט

הלקוח

{{projProv.projectData.projectDataOwnerInfo.availClientInfo.projPageProjectOwnerPostedTotal}} פרויקטים פורסמו, {{projProv.projectData.projectDataOwnerInfo.availClientInfo.projPageProjectOwnerActiveTotal}} פרויקטים פתוחים
אחוז העסקת מומחים {{projProv.projectData.projectDataOwnerInfo.availClientInfo.projPageProjectOwnerHireRate}}%
סינון הצעות:
טרם התקבלו הצעות
ההצעות תופענה כאן מיד
כמו-כן, נעדכן אותך במייל עם כל הצעה חדשה שתתקבל.
אין הצעות בתצוגה זו
אנא לחץ כאן כדי לצפות בהצעות שהוסתרו
אנא אפס סינון או בחר בסינון אחר כדי לצפות בהצעות נוספות
מומחה מוסמך
מוסתר
מומחה נבחר
{{bidData.projectPresentBidAmount | number}} ₪
לפי 250 מילים מחיר קבוע לפרויקט לפי שעה
{{bidData.projectPresentBidSubmittedByCompany.projectBidderCompanyWonProjectsNum}} פרויקטים
{{bidData.projectPresentBidSubmittedByCompany.projectBidderCompanyCallMeNumber}}
הצעה מס׳ {{bidData.projectPresentBidId}}
הוגש: {{bidData.projectPresentBidSubmittedAt | dateFormatFilter: 'SHORT'}}
מומחה נבחר
הצעה פרטית
{{concealedBidData.projectPresentBidSubmittedByCompany.projectBidderCompanyWonProjectsNum}} פרויקטים
הצעה מס׳ {{concealedBidData.projectPresentBidId}}
הוגש: {{concealedBidData.projectPresentBidSubmittedAt | dateFormatFilter: 'SHORT'}}
אנא אשר את בחירתך ב-
הערות אישיות אודות
{{privNote.noteOnBidderCreatedAt | dateFormatFilter: 'SHORT'}}
טוען... טוען...