היום יותר ויותר חברות עובדות עם פרילנסרים מקצועיים ויש לכך יתרונות רבים. רגע לפני שאתם רצים קדימה לעבודה אצל חברה בתור פרילנסרים – חשוב שתכירו את חשיבות הסכם העבודה עם הפרילנסר. מהו הסכם עבודה עם פרילנסרים, מה חשוב שיהיה בהסכם ולמה בעצם חשוב לחתום עליו? הינה כל מה שחשוב לדעת.

מה ההבדל בין פרילנסר לשכיר?

במבט כללי, תוכלו לחשוב על פרילנסרים כעל נותני שירות. אתם מחויבים לשלם בעד השירות אבל לא יותר מכך. אין כאן הפקת תלוש שכר, ניכוי ביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה וכדומה. פרילנסר מספק בדרך כלל שירות זמני בהיקף משתנה, זאת לעומת עובד שכיר שנחשב עובד קבוע בחברה עד שיחליט לעזוב או שיחליטו לפטר אותו.

האם יש יחס עובד מעביד עם פרילנסר?

נדמה שהשאלה הזאת לא רלוונטית במקרים רבים, אבל יש מקרים שבהם דווקא זכאי הפרילנסר לפיצויים. אם פרילנסר עבד לאורך זמן מול עסק מסוים והעבודה המשותפת הופסקה, יכול הפרילנסר לדרוש פיצויי פיטורים ואף לקבל אותם. אז מתי כן מדובר ביחסי עובד מעביד המזכות את הפרילנסר בזכויות סוציאליות, בזכות לפיצויי פיטורים וכדומה? התשובה לכך תלויה בנסיבות ומיד נפרט עליהם.

מה צריך להיות כלול בהסכם מול פרילנסר?

מלבד החלקים המובנים מאליהם (כגון הצגת הצדדים להסכם, תאריך וחתימה) חשוב שהסכם לכלול את הנקודות האלה:

  • הגדרת מטרות ההסכם – הסבר כללי על ההסכם בין הצדדים. חלק המציין כי מדובר בהסכם בין פרילנסר שנותן שירותים מסוג מוגדר לבין העסק, וכן ציון מטרת ההסכם.
  • יחסי עובד מעביד – התייחסות מפורשת לנושא יחסי עובד מעביד. חשוב להדגיש שיש מקרים שבהם גם סעיף זה לא מספיק ובית המשפט מחליט שכן התקיימו יחסי עובד מעביד, כל מקרה נבחן לגופו.
  • מגבלות שונות – הגדרה של הגבלות שונות, כגון שמירת סודיות באשר לנתונים מסוימים או הימנעות מעבודה ישירה עם לקוחות העסק. אפשר גם להגדיר מראש מועד סיום לתקופת ההתקשרות.
  • דרישות שונות – כגון ביצוע השירות בתוך פרק זמן מוגדר מקבלת ההזמנה.
  • תעריפים ותנאי תשלום – חשוב מאוד להתייחס לתנאי התשלום ולאופן ביצוע התשלום. כך גם באשר לתעריפים, גם אם הם בסיסיים בלבד. מומלץ להתייעץ בנידון עם עורך דין.

מדוע חשוב לחתום על הסכם עבודה עם פרילנסר?

הסכם עבודה כזה מצמצם אי הבנות ומבהיר חובות וזכויות של שני הצדדים. במקרה של טענה באשר ליחסי עובד מעביד, הוא יוכל לסייע להוכיח אם היו כאלה או לא.

מדוע חשוב לציין מראש את תנאי העבודה עם פרילנסר?

פרילנסר איננו מושג שמוגדר בחוק מבחינת יחסי עובד מעביד. זאת בשונה משכיר שמוגדרות לו גם זכויות שונות, כגון קבלת שכר מינימום לפחות, דמי הבראה וכדומה. כך שעבודה מתמשכת עם פרילנסר כנותן שירותים היא מצב מיוחד. על רקע זה, ולא רק, פירוט תנאי העבודה בהסכם במפורש עשוי למנוע בהמשך אי בהירות ומחלוקות.

מהן הזכויות של עובד במתכונת פרילנסר?

כפי שראיתם, כשמדובר בעבודה עם פרילנסר, הזכויות וחובות של העסק כלפיו הן שונות למדי ביחס להעסקה של שכירים. בקצרה, אם במסגרת הסכם עבודה סוכם על זכויות או על תנאים מיוחדים, אלה היו הזכויות היחידות שמגיעות לפרילנסר.

איך מתבצע התשלום לפרלינסר?

הפרילנסר יוציא חשבונית (אם הוא עוסק מורשה). אחר כך יקבל תשלום, בדרך שבה הוסכם בחוזה. לבסוף הוא יוציא קבלה וחשבונית מס (במקרה של עוסק מורשה).

לסיכום

גם בתור חברות וגם בתור פרילנסרים – להסכם עבודה יש יתרונות רבים. עם זאת, חשוב לגשת לחתימה על הסכם כזה מנקודת מוצא של ידע והבנה באשר למה שמיוחד בהסכם עבודה כשזה.