לא קל להיות עצמאים בישראל, בין אם אתם עוסקים פטורים או מורשים. בתור עוסקים עצמאים, עלינו לוודא שאנחנו משלמים לא רק מיסים למדינה, אלא גם לעצמנו. איך בדיוק זה מתבטא ומה זה אומר? האם כעוסקים פטורים אנחנו יכולים להפקיד לעצמנו כספים לקרן השתלמות? התשובה היא כן. ובמאמר זה נסביר בדיוק איך עושים זאת, ומה הן ההטבות שלהן עצמאים זכאים מהמדינה בעת פתיחת קרן השתלמות.

מי זכאי?

עצמאים ופרילנסרים המפקידים סכומים באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני שלהם זכאים להטבות במס הכנסה, אם מתקיימים תנאים מסוימים כגון: 

  • כל מי שהפריש באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני (שלא באמצעות תלוש השכר).
  • עובדים עצמאים, עוסקים פטורים ,עוסקים מורשים, וחברות בע"מ.
  • כל אדם המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
  • אדם שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.

האם עוסק פטור יכול להפקיד לקרן השתלמות?

כל עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי וזכאי לפתוח קרן השתלמות כעצמאי, בין אם הוא עוסק פטור או אם עוסק מורשה. כמובן שנדרשת הצגת המסמכים המתאימים בעת פתיחת הקרן. קרן השתלמות היא אפיק השקעה משתלם מאוד לעוסקים עצמאים אשר מפקידים עד 4.5% מסך כל ההכנסות השנתיות שלהם. זאת משום שהכספים המופקדים על ידי העוסק לקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה כל עוד הם עומדים בתקרת ההפקדות.

האם מי שלא הייתה לו הכנסה חייבת יכול להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים?

כן, כל עוסק עצמאי הרשום בתיקי המע״מ ומס הכנסה בתור עוסק מורשה או פטור רשאי להפקיד כספים לקרן ההשתלמות שפתח בתור עצמאי, גם אם לא הייתה לו הכנסה חייבת. עם זאת, עצמאי המפקיד כספים לקרן השתלמות שאינם מגיעים מהכנסה חייבת, לא יהיה זכאי בגינם להטבות מס.

האם אפשר להפקיד לקרן השתלמות גם כשכיר וגם כעצמאי?

כן, כל עוד העובד השכיר הוא עצמאי שיש לו תיק במס הכנסה ובמע״מ, ויש לו האישורים הנדרשים לפתיתת קרן ההשתלמות בתור עצמאי. אם אתם עובדים כשכירים והמעסיק שלכם פתח לכם קרן השתלמות, לא תוכלו להפקיד אל אותה הקרן את הכספים מתוך ההכנסות שלכם בתור עצמאים, אך תוכלו לפתוח קרן נוספת שעליה תקבלו הטבות מס.

מהי התקרה להפקדה לקרן השתלמות לעצמאים?

אומנם אתם יכולים לפתוח קרן השתלמות בתור עצמאים, וליהנות בגינה מהטבת מס בעת משיכת הכספים שלכם מהקרן, אך יש תקרה מסוימת של הסכום שאותו תוכלו להפקיד ושבגינו תוכלו לקבל את הטבות המס. התקרה עומדת בשנת 2023 על 4.5% בסך הכול להפקדה מרבית, מתוך הכנסה מרבית שלא תעלה על סכום של 283,905 ₪. התקרה להפקדה לצורך הטבות מס היא 12,775 ₪, והתקרה להפקדה לצורך פטור ממס רווח הון היא 19,920 ₪.

הטבות מס בקרן הפנסיה לעצמאים בשנת 2023

עצמאים המפקידים כספים לקרן הפנסיה שלהם, יוכלו ליהנות גם מהטבות מס מהחיסכון הפנסיוני שלהם. הטבות המס לקרן הפנסיה הן הטבות ניכוי, זיכוי והחזרי מס. משמע שסכום ההכנסה של העצמאי שתהיה חייבת במס תהיה קטנה יותר. והתשלום למס הכנסה יפחת ב-35% מהסכום שאותו העצמאי מפקיד לקרן הפנסיה.

עדכון שיעורי הטבות המס לעצמאים

עם השנים המדינה החלה לבוא יותר ויותר לקראת עצמאים, לצורך הקלה על תנאי ההפקדה של עצמאים לקרנות פנסיה ולקרן השתלמות. בעבר ועד לשנת 2017, כל עצמאי היה צריך להפקיד 7% מהכנסותיו כדי שאלו יחשבו 4.5% של הוצאה מוכרת. העדכון מאז גרם לכך שכל שקל מתוך 4.5% שהעצמאי מפקיד, נחשב להוצאה מוכרת וזוהי התקרה שכל עצמאי יכול להפקיד.

לסיכום

היום, בשנת 2023, גם עצמאים יכולים ליהנות מהטבות מס שיקלו על התנהלותם מול ההפקדות הרבות והדאגות שיש להם. עצמאים המפקידים כספים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, מתוך ההכנסות והרווחים העצמיים שלו, בשונה משכיר אשר המעסיק מבצע עבורו אחוז ניכר מההפקדה, זכאי להטבות של החזרי מס, פטור ממס רווח הון, וכל שעליכם לעשות הוא לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד אליה כספים.