בשעה טובה ומוצלחת ילדת ואת יוצאת לחופשת הלידה, הזמן המקודש רק לך ולתינוקך. בתור אם חדשה את זכאית מהמדינה לדמי לידה. דמי לידה הם סכום לא קטן שלו זכאית כל יולדת במדינת ישראל, בגין הפסקת עבודתה ויציאתה לחופשת לידה שבה לא תוכל לעבוד. איך כל עניין דמי הלידה מתנהל כאשר מדובר ביולדת עצמאית? במאמר זה נגלה את כל הפרטים החשובים בדבר קבלת דמי לידה לעצמאית, מהם תנאי הזכאות לקבלתם, כיצד הם מחושבים ונענה על כמה שאלות נפוצות בעניין.

מהם דמי הלידה?

דמי הלידה הם בעצם גמול כסף אשר משולם ליולדת הטרייה, מטעם הביטוח הלאומי בשל הפסקת עבודתה. מדובר בסכום כסף המחושב לפי הכנסות היולדת וכמו כן הסכומים שהופקדו על ידה לביטוח הלאומי, אם היא צברה את תקופת האכשרה הנדרשת לפי החוק, בתור עובדת עצמאית או בתור עובדת שכירה.

מי זכאית לקבל דמי לידה?

כל יולדת באשר היא זכאית לקבל דמי לידה, אך יש כמה תנאים לזכאות היולדת לקבלת דמי הלידה. אחד התנאים החשובים ביותר הוא שהיולדת שילמה דמי ביטוח לאומי בזמן עבודתה, ושמה של תקופה זו הוא "תקופת אכשרה". בגין תקופה זו יחושבו גם ימי הזכאות של היולדת לחופשת לידה.

מהם תנאי הזכאות לעצמאית?

תנאי הזכאות לקבלת דמי לידה ליולדות שנחשבות פרילנסריות הם:

  • אם היולדת צברה כעובדת עצמאית את אחת מתקופות האכשרה והפסיקה לעבוד בזמן בהיריון.
  • יום הזכאות לדמי לידה נקבע לפי המועד שבו היולדת הפסיקה את עבודתה, עם זאת תקופת הזכאות לפני הלידה מוגבלת בהתאם לתקופה האכשרה שהיולדת צברה (יש שתי תקופות).
  • עצמאית הנמצאת בהכשרה מקצועית, בהתאם לתנאים שנקבעו, וכל עוד היא צברה את "תקופת האכשרה", ועבדה לפחות 30 ימים רצופים בתקופת ההיריון.
  • עובדת עצמאית שעברה לידה שקטה לאחר השבוע ה-22 או שהילד נפטר לאחר הלידה.

איך אפשר לחשב דמי לידה לעצמאית?

סכום דמי הלידה ליולדות עצמאיות מחושב בשני שלבים:

  • בשלב ראשון – דמי הלידה של היולדת העצמאית יהיו מחושבים לפי ההכנסה שלה, אשר דווחה לביטוח לאומי בעבור שלושת החודשים שקדמו ליציאה לחופשת הלידה, או בשלושת החודשים בתקופה המקבילה, בשנה הקודמת לפי השכר הגבוה מבניהם. סכום זה ישולם ליולדת העצמאית במהלך חופשת הלידה.
  • בשלב השני – לאחר שהיולדת העצמאית תקבל את הדיווח הסופי ממס הכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב לפי הדיווח של שנת הלידה או לפי הדיווח של השנה הקודמת (לפי הדיווח הגבוה מבניהם).

איך ממשים את הזכות לדמי לידה כעצמאית?

את הזכות לקבלת דמי לידה כעצמאית, היולדת לא צריכה לממש מאחר והיא מקבלת אותה באופן אוטומטי, אלא אם לידתה נערכה בבית. גם יולדת עצמאית מקבלת את דמי הלידה בהעברה ישירה לחשבון הבנק שלה, כאשר דמי הלידה ישולמו לה לפי חישוב המקדמות שאותן שילמה לביטוח הלאומי בתחילה. לאחר קבלת שומה סופית ואם קיימים בה שינויים בהכנסתה של היולדת, יחושבו דמי הלידה של היולדת מחדש.

שאלות תשובות

האם מותר לעצמאית לעבוד בחופש לידה?

אסור ליולדת העצמאית לעבוד בתקופת חופשת הלידה, אך מותר לה לבצע פעולות מסוימות לתחזוקת העסק. ביצוע פעולות אלו לא אמור לפגוע בזכאות שלה לקבלת דמי לידה וזאת בהתאם לאישור מיוחד שהיולדת תקבל מביטוח לאומי לבצע פעולות אלו שלא במסגרת עבודתה.

האם יש מס על מענק לידה?

על מענק הלידה אין מס, אך על דמי הלידה יש תשלום מס וניכוי של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

האם יש מענק לידה לעצמאיות?

מענק הלידה משולם לכל הנשים היולדות, גם לעצמאיות, כל עוד היא תושבת ישראל.

האם יש תקרה לדמי לידה?

יש תקרה לדמי הלידה, אף על פי שהם משולמים לפי חישוב השכר של כל יולדת. התקרה עומדת על מקסימום של 1,602 שקלים.

מתי מקבלים דמי לידה?

את דמי הלידה תקבלו בתוך חודש מחופשת הלידה באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבנק שלכן.

לסיכום

דמי הלידה הם קצבה המשולמת לאימהות הטריות לאחר שילדו. אומנם תנאי הזכאות וחישוב סכום דמי הלידה משתנים מעט בין היולדת העצמאית לבין היולדת השכירה, אך מדובר בשינוים קלים שלא פוגעים בזכאות היולדת העצמאית בקבלת דמי הלידה שמגיעים לה.