Chat PVT - The Privacy GPS

בתאריך 7 דצמבר, 2023

התחום של ניהול היבטי הפרטיות בעולמות הדאטה העצומים שהולכים ומשתלבים בכל תחומי חיינו, דורש יזמות שתדע ליצור כלים שיכולים לתת מענה רחב, מהיר ויעיל לכל היבטי פרטיות המידע, כזה שיוכל להשתלב בשטף היכולות הארגוניות המתעצמות של איסוף, עיבוד ואחסון של מידע. כמי שחותר תמיד לשלב בשירותי הגנת הפרטיות שאני נותן, בין מומחיות בתחום הדינמי של הגנת הפרטיות על בסיס ניסיון עם הפרקטיקה הרגולטורית, לבין ייזום ופיתוח כלים שיאפשרו הנגשת מידע ללקוחות ויישום תהליכים "רזים" ויעילים, אני משיק להרצה באופן ראשוני וניסיוני את פיתוחי Chat PVT או בשמו המלא: Chat PVT - The Privacy GPS

Chat PVT - The Privacy GPS
התחום של ניהול היבטי הפרטיות בעולמות הדאטה העצומים שהולכים ומשתלבים בכל תחומי חיינו, דורש יזמות שתדע ליצור כלים שיכולים לתת מענה רחב, מהיר ויעיל לכל היבטי פרטיות המידע, כזה שיוכל להשתלב בשטף היכולות הארגוניות המתעצמות של איסוף, עיבוד ואחסון של מידע. כמי שחותר תמיד לשלב בשירותי הגנת הפרטיות שאני נותן, בין מומחיות בתחום הדינמי של הגנת הפרטיות על בסיס ניסיון עם הפרקטיקה הרגולטורית, לבין ייזום ופיתוח כלים שיאפשרו הנגשת מידע ללקוחות ויישום תהליכים "רזים" ויעילים, אני משיק להרצה באופן ראשוני וניסיוני את פיתוחי Chat PVT או בשמו המלא: Chat PVT - The Privacy GPS Chat PVT הוא צ'אט מבוסס AI המספק מידע והדרכה ארגונית בהטמעת דרישות החוק והתקנות בתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, וכרגע- ממוקד ברגולציה הישראלית. הצ'אט יודע לספק נתונים ולנתח מידע קונקרטי של מאגרי המידע הרשומים של הארגון, לסייע בסיווג ראשוני של מאגרי המידע ובדיקה של רלוונטיות הדרישות השונות בחוק ובתקנות החלות על הארגון. הצ'אט מתוכנן לסייע בין השאר בהדרכה והגדרת תהליכי עבודה ליישום דרישות רגולטוריות והשלמת פערים, הדרכה לרישום מאגרים, ניתוח של מסמכים ביחס לדרישות התקנות וכמובן מידע כללי בתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, והוא מתבסס בין השאר על ניסיוני עם הצרכים של לקוחות וארגונים רבים בתחום זה. הכלי החדשני, עשוי לסייע למנהלי מאגרים, CIO, CISO ו DPO ובעלי תפקידים אחרים במיפוי מידע, רגולציה ותהליכי עבודה, לסייע בהדרכת עובדים ולהוות כלי ניהולי מסייע. קישור לצ'אט: https://lnkd.in/gnzGCwyi כל הזכויות שמורות © הבהרה ותניית פטור: מובהר כי הצ'אט ו(כל מערכת הקשורה בו) מספק מידע להמחשה בלבד, אינו מהווה מידע משפטי או מידע רשמי, וכפוף למגבלות מידע, כשלים טכניים, מקצועיים ואחרים. השימוש בצ'אט (ובמערכות המשמשות אותו) או במידע המסופק על ידו הינו באחריות המשתמש בלבד. :דוגמאות לשאלות שניתן לנסות ולהפנות ל-CHAT PVT (ותזכרו שהוא עדיין לומד..:) כמה מאגרי מידע רשומים יש בארגון [שם הארגון] ? האם עלי לרשום את המאגר וכיצד עלי לעשות זאת ? עזור לי לסווג את רמת האבטחה הנדרשת במאגר שלי על פי התקנות החברה שלי עוסקת בתחומי התיירות, ורשמנו 7 מאגרי מידע בפנקס המאגרים. האם חלה עלינו חובה למנות ממונה אבטחת מידע? מהם תפקידיו של מנהל מאגר מידע ? מהו מסמך הגדרות מאגר ומי מחויב בו? בדוק את ההסכם עם ספקים חיצוניים המצורף, וספק תובנות בנוגע למידה שבה הוא עומד בדרישות תקנות הגנת הפרטיות תוכל לתת לי נקודת התחלה טובה כדי לעשות סדר בנושא הרגולציה של הרשות להגנת הפרטיות בחברה שלי? כל הזכויות שמורות ©
מאמרים נוספים...