בדיקות תוכנה במתכונת שירות מנוהל

מאת Tesnet Group
בתאריך 15 מאי, 2008

נושא בדיקות התוכנה משולב בעומקם של תהליכי הפיתוח ולכן, יישום נכון של הבדיקות מהווה גורם קריטי בהצלחתו של הארגון לספק את המערכות אותן הוא מפתח, בזמן ובאיכות שהוגדרו. אחת האפשרויות ליישום מוצלח של נושא בדיקות התוכנה בארגון היא ביצוע בדיקות באמצעות "שירות מנוהל". כאשר ארגון מחליט לקבל שירות כלשהו במתכונת של שירות מנוהל הוא בעצם בוחר להעביר את האחריות בתחום זה לספק המתמחה מקצועית, טכנולוגית ותפעולית במתן השירותים הרלוונטיים.

בדיקות תוכנה במתכונת שירות מנוהל

בדיקות תוכנה במתכונת שירות מנוהל

 

מהי התרומה של שירותים מנוהלים בתחום בדיקות התוכנה, ומה נדרש לבדוק בבואנו לבחון ספק שירותים מנוהלים?

 

עומר דרור, מנהל V-Ness, חברת הבדיקות של נס טכנולוגיות.

 

 

נושא בדיקות התוכנה משולב בעומקם של תהליכי הפיתוח ולכן, יישום נכון של הבדיקות מהווה גורם קריטי בהצלחתו של הארגון לספק את המערכות אותן הוא מפתח, בזמן ובאיכות שהוגדרו. אחת האפשרויות ליישום מוצלח של נושא בדיקות התוכנה בארגון היא ביצוע בדיקות באמצעות "שירות מנוהל". כאשר ארגון מחליט לקבל שירות כלשהו במתכונת של שירות מנוהל הוא בעצם בוחר להעביר את האחריות בתחום זה לספק המתמחה מקצועית, טכנולוגית ותפעולית במתן השירותים הרלוונטיים.

באמצעות שירות מנוהל של בדיקות תוכנה יכולים הארגונים, ברוב המקרים, להשיג רמה גבוהה יותר של איכות המערכת המפותחת. שירות מנוהל הכולל כלים מתקדמים, אף מאפשר להציג בפני הלקוח תמונה מלאה ובקרה על הנעשה במסגרת השירות בכל נקודה לאורך תהליך הפיתוח. גורם נוסף חשוב להצלחת השירות המנוהל בתהליך הפיתוח, הוא נכונות הארגון והספק להיכנס לתהליך שיתוף פעולה ארוך טווח ברמת שקיפות גבוהה במיוחד.

 

שימור הידע הקיים

ארגון הבוחר בהפעלת שירותים מנוהלים לרוב עושה זאת בשלב בו הארגון בשל והפעילות המועברת לשירות מנוהל כבר קיימת וממומשת אם על ידי עובדי החברה ואם באמצעות עובדי חברות קבלניות אשר

מושאלים ללקוח לתקופות קצובות ומנוהלים על ידי הארגון עצמו. לכן, כאשר מתבצע מעבר לשירות מנוהל והספק מקבל אחריות מקצועית ותפעולית על הפעילות, חשוב להבטיח כי המעבר יושלם ללא אובדן של אנשים וידע וכי המשאבים הקיימים ימשיכו לתפקד גם במסגרת הפתרון החדש.

ספק השירות המנוהל אמור להציג בפני הלקוח יכולת עבודה על פי תהליכים מסודרים. למשל, קיימת האופציה כי העובדים שבצעו בחברה את הפונקציות הרלוונטיות ייקלטו באופן מהיר ויעיל לעבודה אצל ספק השירותים המנוהלים כעובדים מן המניין. בהקשר זה, יש לשים לב שהעובדים המועברים לעבודה אצל הספק לא יפגעו מהמעבר. מעבר שכזה יכול ליצור אצל העובדים מצב של חוסר ודאות וחשש, לכן דרוש להעניק להם תחושה של ביטחון ולנקוט מיידית בצעדים אשר יבהירו לעובדים כי הם עתידים להרוויח מהשינוי במגוון היבטים ומישורים נרחב.

על פי רוב גופי הבטחת האיכות ובדיקות התוכנה הקיימים בארגונים מוגבלים מבחינת האפשרויות לקידום מקצועי המוצעות לעובדים. לעומת זאת, מעבר העובדים לספק שירות מנוהל מומחה, מאפשרים לעובד להיות חלק מגוף הכולל מהנדסי בדיקות רבים, אשר מספקים שירותים למגוון רחב של גופים

במשק, מה ש מגדיל משמעותית את אפשרויות הקידום, הטכניות, המקצועיות והניהוליות של העובדים. 

הרבה לפני שהשירות המנוהל מתחיל לפעול בארגון, ספק אחראי יבדוק לעומק את התאמת הפתרון ללקוח, את המבנה הארגוני, תרבות הארגון, הדינאמיקה המאפיינת אותו, הצרכים הטכניים והגדרת

פרמטרים ברורים למדידת הצלחה. את הנתונים הללו ניתן לאסוף, למשל, על ידי עריכת סקר מובנה בקרב נציגי כל המחלקות בארגון. בתום הסקר ניתן יהיה להציג שיקוף מהימן של המצב הקיים שבעקבותיו יגיש הספק המלצות לשיפור ואת שלבי המעבר מהמצב המצוי לזה הרצוי.

 

נושא שימור הידע הקיים זכה בנס טכנולוגיות לתשומת לב מלאה, ועל בסיס הניסיון הרב שנצבר בחטיבות השונות, נבנו תהליכים מסודרים, שמאפשרים קליטה מהירה ויעילה של העובדים לתוך שורותיה של חברת נס כעובדים מן המניין.

 

מדוע לבחור בשירות מנוהל

הסיבות בגינן ארגונים בוחרים לקבל שירות כלשהו במתכונת של שירות מנוהל הן רבות ומגוונות. עבור חלק מהארגונים הסיבה נעוצה ברצון להביא לשיפור בתפוקות, הן מבחינת האיכות  )העברה לגוף

מתמחה,  סטנדרטיזציה, הטמעת מתודולוגיות ( והן מבחינת היעילות )איתור כפילויות וצמצומן, שיפור שיטות עבודה, כלי עבודה, נהלים, שימוש במשאבי כוח אדם). לעיתים מדובר בסיבות תפעוליות הכוללות

יכולת גידול/קיטון בכוח האדם על פי צרכי הארגון הדינאמיים. על פי עקרון "המאגר הנושם". לדוגמא, לעיתים יש צורך לתגבר את הצוותים ב-50% לתקופה של שבועות ספורים בלבד, אך לשמר את הידע

והעובדים בתקופות בהן האנשים אינם נחוצים בארגון, כדי שניתן יהיה להחזירם לעבודה בעת הצורך. לעיתים מדובר בסיבות ארגוניות, כגון: תקנים, אילוצי מקום או מסיבות של יחסי עובד ומעביד. במקרים רבים המטרה העיקרית היא הורדת עלויות, אולם, לרוב מדובר בשילוב הסיבות השונות שצוינו או חלקן.

 

המרכיבים ההכרחיים להצלחת השירות

* הבנה אמיתית והכרה הדדית כי הארגון והספק הנבחר מתקשרים בקשר ארוך טווח ומחייב, על כל הכרוך בכך. קשר זה דורש עבודה בשקיפות מלאה ושיתוף הן מבחינת המידע המועבר, התהליכים ודרך

קבלת ההחלטות.

* הגדרת יעדים ומדדים להצלחה. חשוב מאוד לנתח את הסיכונים ולקבוע יעדים מדידים ונקודות ציון על ציר הזמן בהן תיבדק העמידה ביעדים, וזאת תוך הבנה שניתן תמיד להשיג שיפור בכל המדדים.

* העמדת צוות בכיר הכולל חברי הנהלה מצד הלקוח ומצד הספק אשר תפקידו להדק את שיתוף הפעולה והאמון ההדדי, ולוודא שהתהליכים המורכבים של העברת פעילות קיימת למצב של שירות

מנוהל מבוצעים על פי הראייה האסטרטגית של ההנהלה הבכירה, תוך מזעור הסיכונים הכרוכים בכך.

על חברת V-NESS

V-Ness, חברה בת של נס טכנולוגיות, מהווה את חברת הבטחת האיכות ובדיקות התוכנה המובילה בישראל. החברה מעסיקה 400 מומחים בתחום הבדיקות, פועלת בכל מגזרי המשק: פיננסי, ביטחון, היי-טק וטלקום ומספקת ללקוחותיה פתרונות לביצוע פרויקטי בדיקות הן במסגרת פרויקטים והן במסגרת שירות מנוהל.

V-Ness מתמחה בביצוע בדיקות תוכנה עבור מערכות זמן-אמת ומערכות משובצות מחשב בתעשייה הביטחונית בישראל ובתעשיות אחרות, תוך שימוש בידע, כלים, מתודולוגיות וניסיון רב שנים. פתרונות החברה בתחום הבדיקות, מאפשרים ללקוחות לצמצם עלויות, להגביר את התפוקות והגמישות התפעולית ולהביא לשיפור האיכות והמקצועיות.V-Ness  פועלת על פי סטנדרטים ומתודולוגיות מוכחות, ויש באפשרותה לספק ללקוח מענה מיידי לצורך בהרחבה של מספר העובדים או לחילופין לצמצום מהיר יחסית של מספר העובדים המעורבים בפרויקט.

מאמרים נוספים...