מעצבים רבים העוסקים בעיצוב מוצרים תעשייתיים כגון ריהוט, הלבשה, תיקים, אריזות וכדומה, מבקשים להגן על העיצובים שלהם. ואולם, לרוב קיים חוסר במודעות בסיסית לגבי הצעדים שיש לעשות או להימנע מהם, כדי לזכות בהגנה משפטית. מצב זה מוביל לכך שפעמים רבות, משקיעים מעצבים את מיטב היצירתיות והמשאבים שלהם ביצירת עיצוב חדש ובעל אופי ייחודי, אך בשל טעות או חוסר מידע, נותרים מול שוקת שבורה כשגורמים אחרים עשו שימוש מפר בעיצוב תוך רמיסת זכויותיהם כמעצבים.

מהי פקודת הפטנטים?

זכויות המעצבים התעשייתיים הוסדרו עד כה בדבר חקיקה מתקופת המנדט הבריטי בשם פקודת הפטנטים והמדגמים. עיצובים כונו בלשון הפקודה כמדגמים. בהתאם לפקודה, על בעליו של מדגם חדש או מקורי להגיש לרשם הפטנטים והמדגמים בקשה לרישום המדגם שלו. אם רשם הפטנטים והמדגמים ימצא שהמדגם כשיר לרישום, ירשום את המדגם בפנקס המדגמים. לבעליו של מדגם רשום, קיימת זכות בלעדית לעשות שימוש במדגם על כל חפץ שעליו רשום המדגם. הזכות תהיה תקפה למשך חמש שנים וניתן לבקש להאריך את תוקפה למשך שתי תקופות נוספות של חמש שנים. באופן זה, מדגם יהיה בתוקף לא יותר מתקופה של 15 שנים.

מה קורה כשמפרים את הפקודה?

בהתאם לפקודה ולדיני המדגמים, אדם העושה שימוש מפר במדגם ללא הסכמת בעליו, יהיה חשוף לתשלום פיצויים וצו מניעה האוסר עליו לעשות שימוש עתידי במדגם. ואולם, המדגמים הרשומים לא יפורסמו לציבור הרחב, אלא לאחר לא פחות משנתיים מיום רישומם בפנקס המדגמים.

הכירו את חוק העיצובים החדש

לאחרונה, העבירה כנסת ישראל בקריאה שלישית את חוק העיצובים החדש. החוק החדש נועד ליצור הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחליף את ההסדר הקיים בפקודה ויתאים אותה לתקופה הנוכחית ולחוק הבינלאומי החל על זכויות הקניין הרוחני בעיצוב תעשייתי. חשוב לציין שחוק העיצובים החדש עדיין לא נכנס לתוקף והוא צפוי להיכנס לתוקף שנה מיום פרסום החוק ברשומות. החוק צפוי לחול רק על עיצובים שפורסמו או הוגשו לרישום החל מיום כניסת החוק החדש לתוקף.

מה בעצם ישתנה?

החוק החדש כולל שינויים מעמיקים המשפיעים באופן רחב על זכויות המעצבים והציבור הרחב. כך, עיצוב שיוגש לרישום יפורסם בהקדם האפשרי וזאת לעומת המצב הקודם בו מדגם לא יפורסם, אלא כאמור, לאחר שנתיים מיום רישומו.  בנוסף, בעליו של עיצוב רשום יזכה להגנה משפטית לתקופה של 25 שנים מיום הגשת הבקשה לרישום העיצוב. החוק החדש אף יאפשר לבעליהם של מדגמים רשומים לקבל תקופת הגנה נוספת כך שהמדגם יהיה מוגן למשך 18 שנים סך-הכל.

חידוש נוסף שמציג החוק החדש עוסק במתן הגנה לעיצובים שלא נרשמו. בעליו של עיצוב לא רשום הכשיר להירשם כמדגם יזכה גם הוא בהגנה משפטית אך לתקופה מצומצמת יותר – 3 שנים בלבד מיום פרסום העיצוב לראשונה. כדי ליהנות מתקופת ההגנה הארוכה של העיצוב הרשום, בעל העיצוב הלא רשום יהיה זכאי להגיש בקשה לרישום העיצוב למשך 12 חודשים מהיום בו פורסם העיצוב לראשונה.

איך מתבטאת הפרה בחוק החדש?

החוק החדש קובע, כי במקרה שעיצוב רשום או לא רשום, הופר על-ידי גורם כלשהו, בעלי העיצוב עשוי להיות זכאי לפיצויים עד סכום של 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק. ואולם, על בעליהם של עיצוב רשום להיזהר משום שבהתאם לחוק החדש, מפר תמים שלא ידע ולא היה עליו לדעת שבמועד ההפרה קיימות זכויות בעיצוב, יהיה פטור מתשלום פיצויים ובמיוחד במקרה בו מדובר בעיצוב לא רשום שלא ניתן לוודא מראש האם קיימות בו זכויות.

על-כן, בכל מקרה בו מעצב מבקש לדעת כיצד להגן באופן האופטימלי על העיצוב שלו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני הקניין הרוחני, המדגמים והעיצובים.

הערה: מאמר זה נועד לצרכי ידוע כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  המחברים הם עורכי דין העוסקים בדיני הקניין הרוחני לרבות דיני פטנטים, מדגמים ועיצובים.

מחברים: עו"ד אלכסנדר נבדריק ועו"ד ענר בר אילן