יישום והטמעה של פרויקט מערכות מידע

בתאריך 3 יוני, 2020

פרויקט יישום והטמעה של מערכת מידע הינו בראש ובראשונה פרויקט ארגוני ולא טכנולוגי! במאמר שלהלן אציג את תפיסתי וניסיוני הרב הנוגע למשמעויות הארגוניות של פרויקט מערכות מידע בארגונים ולטעויות הנפוצות בהן מתנהלים רוב הפרויקטים.

יישום והטמעה של פרויקט מערכות מידע

פרויקט של יישום והתאמת מערכת מידע לעסק משלב בדרך כלל, מספר משתנים:

 • הצורך של הארגון.

 • רצון ומחויבות ארגונית להירתם למהלך של שינוי תהליכי  ומנטאלי.

 • יכולת פונקציונאלית וטכנולוגית של מערכת המידע הנבחרת.

 • איכות הובלת וניהול הפרויקט.

הכנה והובלה נכונה של הפרויקט מבטיחה התייחסות ופתרונות להיבטים הבאים:

 • הארגון מצפה לתוצאות ותמורה בהתאמה להקצאת משאבים כספיים, ארגוניים ואנושיים גבוהים.

 • פרויקט יישום מערכת מידע חדשה, מהווה הזדמנות בלתי חוזרת, לשפר את ביצועי הארגון בהיבטים תפעוליים, ארגוניים ועסקיים.

 • הפרויקט מציף כשלים, בעיות, קונפליקטים וגורם לא מעט מתחים בין עובדי הארגון.

ראשי פרקים למתודולוגיה מוצעת:

 • הבנת יעדי ומטרות הארגון.

 • הבנת התרבות הארגונית.

 • למידת ומיפוי הגורמים המעורבים (פנים וחוץ ארגוניים).

 • הקמת צוותי עבודה רב תחומיים והטרוגניים לשיתוף הסכמות חוצות ארגון.

 • שיווק ויחצון הפרויקט ברחבי הארגון.

 • ניהול פרויקטאלי הכולל תכנית עבודה (תקציב, לוחות זמנים, אבני דרך, חלוקת אחריות, יעדי ומדדי ביצוע כמותיים).

 • והכי חשוב: בכל שלבי הפרויקט להיות עם ראש פתוח לקולות שונים, מחשבות, הצעות ודעות לא מקובלות

מאמרים נוספים...