המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - האם חלוקת המשאבים צודקת

מאת ProSites
בתאריך 19 פברואר, 2020

נראה לעתים, כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, קצת פחות משמש את אלו אשר מסיבות בריאותיות, נדרשים לעבור תהליכים מעמיקים יותר של סינון, על מנת שתינתן להם הזכות להוציא רישיון נהיגה, ולהשתלב בסטנדרטים חברתיים מקובלים.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - האם חלוקת המשאבים צודקת

המרב"ד - המקום שמאפשר תעבורתית…  לחזור למוטב

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפני רישיון ראשון או כשלב בתהליך שיקומי לנהגים.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מספק מענה לשתי אוכלוסיות הנבדלות זו מזו באופן מהותי. אוכלוסיה אחת היא זאת אשר בשל סיבות רפואיות כאלה ואחרות, נאלצת לעבור תהליך יסודי של בדיקת כשירות לנהיגה על הכביש. אוכלוסיה שניה היא נהגים אשר בשל סיבות שונות נשללה מהם הזכות להמשיך ולנהוג. מחלקם נשללה הזכות לנהיגה, בשל מצבים רפואיים ספונטניים. ומחלקם נשללה הזכות לנהיגה על הכביש בשל עבירות על החוק הקשורות בעיקר בנהיגה תחת השפעה סמים או נהיגה בשכרות.

האם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים צריך לייצר העדפה כלפי אחת האוכלוסיות.

נראה לעתים, כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, קצת פחות משמש את אלו אשר מסיבות בריאותיות, נדרשים לעבור תהליכים מעמיקים יותר של סינון, על מנת שתינתן להם הזכות להוציא רישיון נהיגה, ולהשתלב בסטנדרטים חברתיים מקובלים.

פלח אוכלוסיה של מי אשר השתלבות ותפקוד בחיי היומיום רגילים כשלעצמם, לעיתים מהווה אתגר בפני עצמו עבורם. חלקה של האוכלוסייה הפונה אל המרב"ד לקבלת האישור המיוחל סובל ממצבים רפואיים פעילים (בעיות פסיכיאטריות שונות), או נראים לעין (נכויות שונות). חלקה האחר של האוכלוסייה הפונה על רקע רפואי, מאופיין במצבים רפואיים מיוצבים שאינם פעילים אך עצם קיומם ברקע מחייב קבלת אישור מיוחד להוצאת הרישיון.

ניתן לכלול את כלל האוכלוסייה הזאת ולהצביע על כך שביסודה נגזר עליה מצבה הרפואי. מצבה אינו תוצר של בחירה. הוא אפילו אינו תוצר של החלטה שגוייה.

על פניו היינו יכולים לצפות, כי אוכלוסייה זאת תקבל קדימות והעדפה במשאבי הטיפול, האבחון וסינון של המבקשים לקבל אישור לעלות על הכביש.

האם קיימת העדפה בהפניית משאבים העומדים לרשות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לטיפול באוכלוסיייה זו שהאתגרים הניצבים בפניה מלכתחילה מורכבים יותר?

נראה שלא בהכרח. המרב"ד כך נראה, עסוק מאוד בביצוע הערכות ומתן אישורים הכרחיים (על פי חוק), אותם מבקשים לקבל נהגים שרישיונם נשלל בשל מגוון סיבות.

המרב"ד  - שער שיקומי לנהגים שנתפסו נוהגים תחת השפעה או על נהיגה בשכרות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהווה כיום חסם אותו יש לחצות, במידה ורישיון הנהיגה נשלל על רקע נהיגה בשכרות או תחת השפעה. עקב ירידת גיל הנהיגה, התפתחות תרבות השתייה, ואף צריכת מינים שונים של סמים "קלים". ישנה הצפה של נהגים שנתפסים ורישיונם נשלל על רקע זה. על אף המודעות הציבורית ותהליכים חברתיים חיוביים למניעת נהיגה בשכרות.

יש נהגים בעלי רישיון רבים אשר לוקחים החלטות שגויות, לעיתים במודעות מלאה ועולים על ההגה. במקרים שמזלם הוא טוב הם נתפסים בביקורות פתע של ינשוף, לפני שמתחוללת תאונה כלשהי. במקרים מצערים אחרים היותם שיכורים או תחת השפעת סמים מתברר רק לאחר שהיו מעורבי םבתאונת דרכים.

אלה שנתפסו בטרם תאונה וגם אלה שלאחריה, לקחו החלטות ועברו עברה שאינה גזירת גורל. רישיון הנהיגה נלקח מהם בתגובה ישירה לבחירתם, התנהגותם.  לכן היה נכון שתתקיים הפרדה בין הרצון שלהם, לעבור את מסננת המכון הרפואי לבטיחות בתעבורה. לבין הצורך של האוכלוסייה שפונה על רקע רפואי.

המרב"ד ראוי לו כי ישקיע את מיטב מרצו בשיקום וסיוע לאוכלוסייה מוחלשת במקור ופחות בהליך שיקום וסיוע לנהגים שסרחו ואשר באו על ענשם.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - האם חלוקת המשאבים צודקת
מאמרים נוספים...