תכנון מטבחים מוסדיים

בתאריך 2 מרץ, 2017

תכנון מטבחים מוסדיים – תנאי תברואה

תכנון מטבחים מוסדיים

כאשר מתכנן מטבחים עוסק בתכנון מטבחים מוסדיים עומדים לנגד עיניו מגוון סטנדרטים שעל המטבח המוסדי לעמוד בהם כדי לקבל רישיון עסק והתנאי העיקרי הוא התברואה במטבח המוסדי, 

בעלי עסקים בעלי מטבח מוסדי המפעילים בתי עסק המגישים או מייצרים מזון מחויבים לעמוד בדרישות של משרד הבריאות וגופי רישוי עסקים בכדי לקבל רישיון עסק להפעלתם. בקשה לרישיון עסק כוללת תכנית מפורטת שעל בעל העסק להציג במהלך הליך לקבלת רישיון העסק.

אי עמידה בתקנים או תפקוד חלקי יובילו לעצירת התהליך, לעיכובים בקבלת הרישיון ודרישות התאמה לתיקון הליקויים. כשמדובר בתכנון מטבחים מוסדיים רצוי לקחת מתכנן מטבחים המכיר את כל דרישות חוק רישוי עסקים ואת פרשנותם הלכה למעשה שכן לעיתים חלק מהתקנות הן תחת פרשנות אפורה הקשורה בפסיקות קודמות והכרות עם ניסיון העבר בהעברת מטבח מוסדי תחת מבחן רשויות הרישוי.

 rishuy.co.il/sanitary-conditions

מאמרים נוספים...