כיצד לקשר מערכת ACCESS עם MSSQL SERVER?

בתאריך 16 ינואר, 2011

בעזרת בסיס הנתונים, האפליקציות יכולות לשמור את המידע בצורה קלה ויעילה. יתרונותיו של בסיס נתונים MS-ACCESS הם בפשטות שלו ובקלות של הפיתוח שלו. ישנם יכולות מתקדמות ב MS-ACCESS כגון כתיבת שאילתות, יצירת טפסים ודוחות המבוססים כולם על הטבלאות. אך לבסיס נתונים MS-ACCESS ישנם גם חסרונות לא מעטים, למשל העובדה שהנתונים מרוכזים במחשב המקומי ולא חשופים למשתמשים מרוחקים אשר רוצים לעבוד בשיתוף המידע.

כיצד לקשר מערכת  ACCESS עם MSSQL SERVER?

כיצד לקשר מערכת  ACCESS עם MSSQL SERVER?

אפליקציות רבות מבוססות בסיסי נתונים של MS-ACCESS.

בעזרת בסיס הנתונים, האפליקציות יכולות לשמור את המידע בצורה קלה ויעילה. יתרונותיו של בסיס נתונים MS-ACCESSהם בפשטות שלו ובקלות של הפיתוח שלו. ישנם יכולות מתקדמות ב MS-ACCESSכגון כתיבת שאילתות, יצירת טפסים ודוחות המבוססים כולם על הטבלאות.

אך לבסיס נתונים MS-ACCESSישנם גם חסרונות לא מעטים, למשל העובדה שהנתונים מרוכזים במחשב המקומי ולא חשופים למשתמשים מרוחקים אשר רוצים לעבוד בשיתוף המידע.

כחלק מהפתרון הנכון לניהול אפליקציה מבוססת MS-ACCESSיש צורך לבצע הפרדה לוגית בין הקוד לטבלאות. הכוונה היא שהשאילתות, הטפסים והדוחות נמצאים בקובץ MS-ACCESSאחד והטבלאות המכילות את המידע נמצאות בקובץ MS-ACCESSאחר. בקובץ הראשון מייצרים טבלאות קשר (LINK TABLE) אשר מקושרות לטבלאות בקובץ השני.

באופן זה ניתן לשים את קובץ הנתונים במקום משותף בשרת ולהפעיל את קובץ הקוד מכל מחשב ברשת.

לפתרון זה ישנם גם חסרונות. עבודה מול בסיס נתונים מסוג MS-ACCESSברשת היא לא מספיק יעילה והקובץ שמריץ את הקוד יסבול מבעיות ביצועים.

על מנת לפתור את הבעיה הזאת נחליף את קובץ הנתונים של MS-ACCESSבשרת SQL SERVER  המכיל בסיס נתונים.

התהליך יכלול מספר שלבים:

  1. נתקין שרת MSSQL SERVERבגרסת החינם שלו – EXPRESS EDITIONונגדיר בסיס נתונים חדש.
  2. כעת נפתח את קובץ הנתונים של MS-ACCESSונבצע יצוא של הטבלאות לשרת MSSQL SERVER.
  3. ברגע שבסיס הנתונים בשרת MSSQL SERVERמוכן, נפתח את קובץ הקוד של MS-ACCESS, נמחק את כל הטבלאות המכילות את הנתונים.
  4. נייבא את כל הטבלאות שיצרנו בשרת הMSSQL SERVERאל תוך קובץ הקוד של MS-ACCESSבשיטת טבלת קישור. (ראה תמונה מצורפת)

 

למעשה כרגע האפליקציה עובדת מול שרת הMSSQL SERVER  וכל משתמש שיפתח את קובץ ה MS-ACCESSהחדש (לא לשכוח להפיץ את הקובץ בין המשתמשים השונים) יחובר אל השרת המרכזי.

 

בכל שאלה ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע

 

אלי פרלמוטר

מנהל תחום תוכנה

אקזיTמערכות.

  

www.exitsys.com

מאמרים נוספים...