תפעול האתר

כתובת XPlace בע"מ
ת.ד. 7257
אבן יהודה, 40500
ח"פ 513793844
פקס'
+972 (0)3 617-9334
מייל צור קשר »
הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה המעורב בהקמתו או תפעולו של האתר (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר, וכפי שמפורט בתנאי השימוש של האתר) לא ישאו בשום באחריות לכל נזק מקרי, מיוחד, תוצאתי או עקיף, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בתכני האתר בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם החברה מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא.

תנאי שימוש באתר

הצהרת פרטיות