להתנהל עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות

On 9 Jan., 2020

להתנהל עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות, בסביבה המותאמת לבעלי מוגבלויות תנועה בהתאם לדרישות החוק לשוויון הזדמנויות. לפעמים התאמה מזערית והתקנה של אביזרי נגישות יכולה לעשות שינוי מרחיק לכת. לאפשר לבעל המוגבלות לתפקד עצמאית במרחב הציבורי (ו/או הפרטי). שלטי נגישות יכולים לחסוך מבעל מוגבלות עוגמת נפש ותחושת חוסר אונים כאשר אינו מוצא את הדרך והמסלול שהוכשרו עבורו.

להתנהל עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות

לממש את הזכות להתנהלות עצמאית מירבית, גם במרחב הציבורי.

להתנהל עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות בכל מבנה או מתקן ציבורי

 

גם לבעלי מוגבלות תנועה משמעותית, הזכות להתנהלות עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות. חקיקת החוקים והתקנת התקנות, הם רק שלב ראשון ביצירת המרחב הבטוח, שיאפשר לבעלי מוגבלות תנועה ותפקוד עצמאי בהתאם למצבם. על אף המודעות הציבורית והתקדמות תהליכים ותיקוני חקיקה מתבקשים, בהתאם לשינויים וחידושים טכנולוגיים.

תהליכי יישום תקנות נגישות לעיתים קרובות מואץ או נבלם, כתוצאה מהחלטות שאינן בהכרח מקבלות את צורכי הנגישות כחלק בלתי נפרד של צורכי הציבור הכללי.

תהליכי התאמה לתקינה עם אביזרי נגישות - מבנה או מתקן חדש

בנייה חדשה של כל מבנה שבו שטחים ציבוריים, או מבנה שבו אמורים להינתן שירותים לציבור מחייבת התייחסות לתקני הנגישות כבר בשלבי התכנון. בין אם מדובר בבנייה קבועה או במתקנים ארעיים. כבר בשלבי התכנון יש לעמוד בדרישות מחמירות של חוק הנגישות. באופן כללי לא יתקבל רישיון אכלוס או רישיון עסק מבלי שיעמוד בקריטריונים הנגזרים מתקנות הנגישות.

חוקי התכנון והבנייה נותנים מענה על פי התקנות אולם לפני קבלת רישיון ואשור מיועץ נגישות. ייבחנו חללי המתקן, המבנה השונים וייבדק השימוש באביזרי נגישות מתאימים. בין אם מדובר בשירותי נכים ובין אם מדובר במעקות ומשטחי אזהרה באזורים בהם יש שינוי מפלסי. המרחב כולו יהיה חייב להיות מסומן בעזרת שלטי נגישות אשר מצביעים על האזורים הייעודיים המונגשים ומאפשרים התנהלות עצמאית, לשימושו של בעל מוגבלות התנועה. בין אם הוא על כיסא גלגלים או מתנייד באופן אחר.

תהליך התאמת מרחב קיים להתנהלות עצמאים  בעזרת אביזרי נגישות ולפי שלטי נגישות

התהליך להנגשת מקומות, מבנים ומתקנים קיימים מעוגן בחוק והתקינה. במרבית הפעמים מבנים ומתקנים בבעלות פרטית, או של חברות גדולות. מבנים ומתקנים אלה אינם מקבלים רישיונות להמשך הפעלת העסק, אלא אם הוחל בביצוע שינויים או שהם כבר שונו בהתאם לתקינה.

קיים בישראל גוף אחד משמעותי שבו תהליכי ההנגשה. הוספת אביזרי נגישות והתקנת שלטי נגישות רלוונטיים, אינם מתבצעים על פי לוח הזמנים המוכתב על ידי החוק. מרבית המבנים או המתקנים האלה נמצאים בבעלות ממשלתית.

מעצם היותה של הרשות המבצעת בעלת שליטה גם על גורמי החקיקה הרי שבמידה והיא אינה מצליחה לעמוד בדרישות התקינה והחוק שהיא מחוקקת. היא מוצאת עצמה עורכת שינויים ומסדרת לעצמה הנחות בעיקר בלוח הזמנים של תהליכי ההנגשה.

זאת הסיבה שעדיין ניתן למצוא מרחבים ציבוריים שבהם חוק הנגישות לא בא לידי ביטוי. מרביתם יהיו בבעלות ממשלתית. והיא מסדירה לעצה דחיות חוזרות ונשנותץ 

להתנהל עצמאית עם אביזרי נגישות לפי שלטי נגישות
Read more...